Karbinhakar

Karbinhakar är en viktig del av utrustningen. Det är de som länkar ihop de olika delarna i systemet som du använder vid vid klättring. Användningsområderna är många och därför finns ett stort antal modeller och varianter.

Stål eller aluminium?
En karbin av aluminium väger bara 1/3 av en stålkarbin och är i stort sett lika stark. Skall man bära utrustningen är lätta aluminiumkarbiner att föredra. Men som toppankare där karbinens vikt inte har så stor betydelse, och slitaget är stort, är stål att föredra.Varför heter det HMS

HMS eller helt enkelt Halbmastwurfsicherung
som det heter på tyska.

En knop för både förste och andreman samt för firning.
Klockren att kunna om man tappat repbromsen.
Knopen ska kunna rotera i karbinen och där av karbinens form.


Finns det inte någon nackdel?
Jo, knopen tvinnar och sliter på repet.